โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2022-06-20

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) ระดับ 3 พื้นฐานสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) ระดับ 3 พื้นฐานสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการดึงประโยชน์จากการใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะโดยเครื่องมือออนไลน์วันที่ 26 ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1
จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 / RCDL News

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Computer Essentials 2.หลักสูตร Online Essentials 3.หลักสูตร  Word Processing และ 4.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3