โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-28 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2022-01-28

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนมกราคม 2565
ศุกร์ 28 มกราคม 2565 / RCDL News

     วันนี้ 28 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Computer Essentials 2.หลักสูตร Online Essentials 3.หลักสูตร  Word Processing และ 4.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เป้าปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5