โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-06 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-08-06

วิธีปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด
ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

วิธีปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด (เมล็ดพันธุ์จากราชมงคลล้านนา สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับการปลูกต่อๆ ไปได้)   มะเขือเปราะเพชรล้านนา    >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) ระดับ 3 ระดับพื้นฐานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) ระดับ ๓ ระดับพื้นฐานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการดึงประโยชน์จากการใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะโดยเครื่องมือออนไลน์วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2