โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-24 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-06-24

ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ากรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อรายงานผลไปยังสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) โดยสามารถกรอกรายละเอียดดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จาก QR Code ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กดดูเอกสารแนบ) หรือที่ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/vaccine... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Boost MATLAB algorithms using NVIDIA GPUs
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / อบรมออนไลน์

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Deep Learning for Wireless Communications Overview This webinar is jointly presented by MathWorks and NVIDIA. Researchers and engineers around the globe use MATLAB to analyze data, create algorithms or train models. In this webinar, learn how MATLAB combined with NVIDIA solutions can accelerate an... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Deep Learning for Wireless Communications
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / อบรมออนไลน์

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Deep Learning for Wireless Communications Overview Next generation wireless systems need to operate in harsh environments, where various types of interference increase the system level challenges. Wireless receivers have numerous applications in systems that require efficient spectrum management. In this session, ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3