โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-21 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-06-21

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 64 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ ?
จันทร์ 21 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

หมายเหตุ :  +++ แนะนำให้ใช้ RMUTL WIFI ลำดับที่ 1. @Internet-RMUTL +++ Username & Password : RMUTL ACCOUNT (https://arit.rmutl.ac.th/search_email) +++ คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย : https://ar... >> อ่านต่อ


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะและศักยภาพกำลังคน ด้านหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analyst) ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จันทร์ 21 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร เข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะด้านหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล สมรรถนะอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับ 4 (Data Analyst) ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานสมรรถนะออนไลน์ (Online Training) ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการและขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะและศักยภาพกำลังคน ด้านหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analyst) ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2