โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-26 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2020-10-26

วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก TUV NORD
จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวแสดงความยินดี

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.) ตามเอกสารการรับรองเลขที่ 66 211 200124 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1