โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2019-09-02


ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE
จันทร์ 2 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวแสดงความยินดี

     ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator (MCE) ในโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ ห้องปฏิบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2