โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-25 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2019-01-25

จบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ คุณกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จบห.) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว จาก มทร.ล้านนา อีก ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย น่าน ตาก พิษณุ และล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา