โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-16 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-08-16

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๙) นศ.ใหม่ บริหารฯ (รอบ ๓)
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วานนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ "แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและควรรู้” ปีที่ ๒ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมด ๑๑ ครั้งด้วยกัน ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๙ สำหรับนักศึกษาใหม่... >> อ่านต่อตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ KM DAY ๒๐๑๘
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

    วานนี้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร ประกอบด้วย คุณธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณอนุธิดา แก้วสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY ๒๐๑๘”  ณ โรงแรมกรีนเลค รีส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา