โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-13 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-06-13

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พุธ 13 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

    ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา