โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-04-18

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
พุธ 18 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา