โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-15 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-02-15

เทศบาลเขลางค์นคร ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word, พรบ.คอมฯ
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำโดย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งร... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส) ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More ให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีที่ 1 - 4 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP 1 , 2 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อนำผลคะแนนสอบเป็นข้อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา