โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-01-12

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3
ศุกร์ 12 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3   นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ และนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 11-12 มกราม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวนการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา