โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-12-12

กิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อังคาร 12 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผอ.อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-12  ธันวาคม 2560 ณ อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการให้บริการของสำนักฯ ให้เรียบร้อยตามแนวทาง 5ส. อีกทั้งได้ร่วมกับงานพัสดุ กองคลัง มทร.ล้านนา ในการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลือ ตามระเบียบฯ เพื่อตรวจสอบว่ามีร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา