โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-08-04


สวส. จับมือ สวท. “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.วิศวะฯ โยธา”
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา