โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-07-20

๒ สำนักฯ จับมือ… “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ศิลปกรรมฯ”
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และ ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยตัวแทน บุคลากรจากทั้ง ๒ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา