โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-07-18

ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากล ระดับ Professional (Microsoft Certified Professional) MCP จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑.หลักสูตร Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) : Windows Server 2016... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา