โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-16 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-06-16

KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management Best Practices) เรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ” ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา