โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-05-30


บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทางด้านบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB ๒ อาคารหอสมุด วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะการออกแบบและสร้างบทเรียนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา (ระบบ e-Learning) โดยการเพิ่มจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา