โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-04-04

สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ระบบออกใบเสร็จ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบทะเบียนกลางและระบบ ERP ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดการสัมมนา ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๒          ได้รับเกียรติจาก อา... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล เจ้าภาพ จัด...ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ “ARIT NET #3”
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “ ประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สวส.มทร.ล้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา