โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-12-22

ศูนย์พลาสมา นาโนบับเบิ้ล มทร.ล้านนา แหล่งเรียนรู้งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อการเกษตรขั้นสูง
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และวิจัยการสร้างฟองอากาศขนาดจิ๋วในน้ำ หรือเครื่องนาโนบั... >> อ่านต่อ


สวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่)
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) สำนักอธิการบดี จัดโครงการอบรม “ การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคคล ” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา