โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-12-18

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559
อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ธันวาคม 2559  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดและจัดเก็บวิดีทัศน์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้นปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล  ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบประกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา