โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-18 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-08-18

ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญ...บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL) วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 2 ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-921444 ต่อ 1332 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา