โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-09 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-08-09

สโมสรนักศึกษาผนึกกำลังรุ่นพี่ทุกคณะจัดมหกรรม No-S No-L สร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา