โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-08-04


MS Office ๓๖๕ เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานภายใน มทร.ล
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานของ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธาน เปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา