โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-01 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-08-01

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา