โลโก้เว็บไซต์ 2015-09-08 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-09-08

วิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL
อังคาร 8 กันยายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ทีผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Maximize Benefit at RMUTL สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติ จากคุณชวพงศธ ไวสาริกรรม Technology Specialist และทีมงานจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา