โลโก้เว็บไซต์ 2015-08-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-08-04

สกอ. รับรอง มทร.ล้านนา 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมฯ บริการเครือข่ายพื้นฐาน IPv6 3 ระบบ (IPv6 Ready Rookie Award)
อังคาร 4 สิงหาคม 2558 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา