โลโก้เว็บไซต์ 2015-06-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-06-22

โครงการพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365
จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม เพื่อการใช้งานชุดโปรแกรม Office 365 สำหรับบุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 35 ราย ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล
จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตราฐานสากล ICDL” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ... >> อ่านต่อ


๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ”
จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา