โลโก้เว็บไซต์ 2015-06-04 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-06-04

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๕ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองแบบออนไลน์”
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Innovation Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมฟรี “หลักสูตรที่ ๕ การพัฒนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองแบบออนไลน์”จากหลักสูตรทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ อาจารย์ บุคลากร แลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมระหว่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา