โลโก้เว็บไซต์ 2015-03-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-03-30

ผอ.สวท.มทร.ล ร่วมเสวนา การพัฒนาสิ่งทอ การบริการด้านวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเติมความรู้ อสวท.ภาคเหนือตอนบน ปี ๕๘
จันทร์ 30 มีนาคม 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคีย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา