โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-10-22

รายละเอียดการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL
พุธ 22 ตุลาคม 2557 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้เข้ารับทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวตอร์สากล ICDLศูนย์ทดสอบมาตรฐานขอส่งรายละเอียดการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้1.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบรวมทั้งรายละเอียดเนื้อหาการสอบได้ที่ http://arit.rmutl... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา