โลโก้เว็บไซต์ 2013-12-09 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-12-09

สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จันทร์ 9 ธันวาคม 2556 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่ตาก และเขตพื้นที่พิษณุโลก เพื่อเป็นการบริหารจัดการโครงข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างเขตพื้นที่เข้าด้วยกัน  โดยจะมีการ ปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา