โลโก้เว็บไซต์ 2013-08-26 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-08-26

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
จันทร์ 26 สิงหาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานต่างๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย”ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดโดย กองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ดังกล่าว เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา