โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-23 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-23

วิทยบริการ เขตพื้นที่ตาก อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ ตาก ได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา