โลโก้เว็บไซต์ 2013-01-28 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-01-28

นักศึกษาวิศวะฯเครื่องกล ปี4 สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online
จันทร์ 28 มกราคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่4 เข้าร่วมสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Tell me more online โดยมีนางสาวณหทัย เจริญเมือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา