โลโก้เว็บไซต์ 2012-10-07 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-10-07

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2555 / ข่าวอบรม/เสวนา

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีตัวแทนบุคลากรทั้ง 4 คณะ เข้าร่วม เป้าประสงค์ของการโครงการฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสา... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท ลานนาคอมฯ จัดอบรมการสร้างเวปไซด์ฯของหน่วยงาน
อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2555 / ข่าวอบรม/เสวนา

       เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท ลานนา คอม จำกัด จัดอบรมการสร้างเวปไซด์หน่วยงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่นด้วยกัน จุดเด่นของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสร้างเวปไซด์ ครั้งน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา