โลโก้เว็บไซต์ 2012-05-25 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-05-25

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 / ข่าวกิจกรรม

แผนกวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมการเข้าใช้งาน โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา การนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแนะการใช้งาน สร้างความเข้าใจ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและให้คว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา