โลโก้เว็บไซต์ 2012-04-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-04-30

สำนักวิทยบริการฯ จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับนักศึกษาใหม่
จันทร์ 30 เมษายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา International Business Management Program ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา