โลโก้เว็บไซต์ 2011-11-23 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2011-11-23

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
พุธ 23 พฤศจิกายน 2554 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 12 ฐานข้อมูล เพื่อบริการกับนิสิต คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ตุลาคม 2555 โดยมีรายชื่อฐานข้อมูลดังต่อไปนี้   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา