โลโก้เว็บไซต์ ข่าวแสดงความยินดี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวแสดงความยินดี

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ที่ผ่านการรับรองความสามารถ (Certification) ด้าน Network Security ระดับสากล
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566

CompTIA Security+ เป็นใบรับรองที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้และทักษะการรักษาความปลอดภัยในระดับซึ่งเป็นรากฐาน และถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก อีกทั้งเป็นประกาศนียบัตรหนึ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้แนวคิดเรื่องความปลอดภัย เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบได้เป... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)
อังคาร 31 มกราคม 2566

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานปีที่ 2 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมก... >> อ่านต่อ


บุคลากร สวส. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566

   นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบ สารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสายสายสนับสนุน (ด้านปฏิบัติงาน) ในงานวันครบรอบ ๑๘ ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018
ศุกร์ 2 กันยายน 2565

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด (Surveillance Audit) ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปีที่ 3 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV... >> อ่านต่อ
สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)
พุธ 16 มีนาคม 2565

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมการรับรองระบบฯและขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม Best Oral Present Award (R2R) CRCI2021.
อังคาร 18 พฤษภาคม 2564

   ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ( >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018 จาก TUV NORD
จันทร์ 26 ตุลาคม 2563

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.) ตามเอกสารการรับรองเลขที่ 66 211 200124 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปีการศึกษา ๖๒
ศุกร์ 17 มกราคม 2563

   วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทสายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 24