โลโก้เว็บไซต์ ออมทรัพย์ อินกองงาม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้เขียน : ออมทรัพย์ อินกองงาม

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ :
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัทแอสเซนดาสซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณและการเขียนโปรแกรม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเงินและสถิติ และการทำซิมูเล... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Special seminar "Deep Learning Overview for Images and Video" โดย Dr. Loren Shure  Consulting Application Engineer, MathWorks
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / อบรมออนไลน์

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษในหัวข้อ "Deep Learning Overview for Images and Video" โดย Dr. Loren Shure  Consulting Application Engineer, MathWorks MathWorks developers have purpose-built MATLAB’s deep learning functionality for engineering and science workflows. We understand that success goes beyond just developing a deep learning model.  Ultimately, models need to be i... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ What's New in MATLAB to Design and Simulate Wireless Communications System
ศุกร์ 30 เมษายน 2564 / อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ What's New in MATLAB to Design and simulate Wirless Communcations System" earn how to apply the latest capabilities in MATLAB to model, simulate, test, and prototype 5G and other wireless connectivity technologies.  These technical deep dives are custom designed for wireless engineers who are either designing communications systems and networks, de... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : MATLAB Update ฟังก์ชั่นการทำงาน R2021a
อังคาร 27 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : MATLAB Update ฟังก์ชั่นการทำงาน R2021a  ชุดโปรแกรม MathWorks ได้พัฒนาฟังก์ชั่นการคำนวณสำหรับข้อมูลขั้นสูงและการสร้างสมการฟังก์ชันของข้อมูลรองรับข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองรับโปรแกรม การใช้งานในโปรแกรม MATLAB และ Simulink โดยมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมา อาทิเช่... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training
พุธ 21 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาของมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training ในกิจกรรมย่อย ต่างๆ ดังนี้ Title >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)
อังคาร 20 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ RCDL News

               ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตารางการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามความทราบแล้วนั้น                ด้วยมีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีจบรอบนักศึกษาตกค้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ รอบนักศึกษาตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดสอบระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2564  เว็บไซต์สำหรับการสอบ ผ่านการสอบออนไลน์ที่ช่องทาง https://education.rmutl.ac.th คำแนะนำสำหรับนักศึกษา... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Robotics Series : Design Industrial Robot Applications from Perception to Motion
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Robotics Series : Design Industrial Robot Applications from Perception to Motion Developing industrial robotics require knowledge and experience in many engineering domains, including mechanical design, perception, decision making, control design, and embedded systems.  This webinar discusses a complete industrial robotics workflow from perception to motion. We will wa... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Wireless Series : LTE Physical Layer Modelling with MATLAB
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Wireless Series : LTE Physical Layer Modelling with MATLAB In this webinar, we introduce new standard-based functionality in MATLAB for modeling, simulation, and testing of satellite communications systems. You can visualize and model satellite orbits and perform link budget analysis and access calculations. You can generate test waveforms based on DVB-S2, DVB-S2X, CCSDS, a... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series : Power Conversion for Wind Energy
พุธ 24 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Power Conversion for Wind Energy Please join MathWorks at this upcoming seminar. You will learn how to model and control wind turbines with a focus on power conversion. Different levels of model fidelity used in the same model will allow details from studying harmonic distortion at the microsecond level to yearlong power system studies based on expe... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 23