โลโก้เว็บไซต์ arit-news | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Tags : arit-news

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ : MATLAB and Simulink with Python (บรรยายภาษาไทย)
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

กิจกรรมอบรม MATLAB and Simulink with Python  กิจกรรมอบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 15.00 ผ่านช่องทาง Live via ZOOM (บรรยายภาษาไทย) สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Python เป็นภาษาหลักในการพัฒนาโปรแรกม อาจจะพบกับปัญหาเมื่อจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Application ต่างๆ เช่น Embedded Application, การสร้าง Interactive dashboard, Parallelizing Application หรือ การใช้พัฒนา Deep Learning เป็นต้น การอบรมดังกล่าว ได้นำจุดเด่นของการนำ MATLAB เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่าง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1