โลโก้เว็บไซต์ พนง.ราชการ สำนักวิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนง.ราชการ สำนักวิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนาแห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 3 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำหนังสือ เป้าประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจสืบไป

     ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา