โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน แนะนำการใช้งาน IT นศ.ใหม่ ปี 56 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน แนะนำการใช้งาน IT นศ.ใหม่ ปี 56

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน จัดอบรมให้ความรู้ และแนะนำบริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบไอทีของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศีกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เช่น ระบบ MIS ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) ระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษา ดูเกรดนักศึกษา การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต พื้นที่ให้บริการอินเตอร์แบบไร้สาย และพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

https://www.facebook.com/NAN.RMUTL?fref=ts

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา