โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิทยะฯ น่าน Workshop ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมวิทยะฯ น่าน Workshop ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์แผนกวิชาต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงาน เขตพื้นที่น่าน เป็นอย่างยิ่ง โดยมีวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิตการใช้งาน จาก บริษัท อินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อการเรียนรู้เดี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์เกี่ยวกับ SmartBoard ,Smart Document ,Smart Respone ,Sanako ,Euro Talk


Fanspage:https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194?fref=ts
ที่มาภาพ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่น่าน
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา