โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด (ไตรมาสที่ ๒) งปม. ๖๒ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด (ไตรมาสที่ ๒) งปม. ๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : http://autolib.rmutl.ac.th

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อหนังสือและวารสาร : คลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา