โลโก้เว็บไซต์ งานผลิตสื่อฯ สวท.มทร.ล บักทึกภาพ แนะนำตัว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานผลิตสื่อฯ สวท.มทร.ล บักทึกภาพ แนะนำตัว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว กับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ทั้ง 6 พื้นที่ ของมหาวิทยาลัย คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง ณ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สำหรับการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ สื่อโปสเตอร์ บัตรประจำตัว อื่นๆ เพื่อแนะนำ บุคลากร ทั้ง 8 อัตรา ให้เป็นที่รู้จัก กับกลุ่มงานดังกล่าว

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา