โลโก้เว็บไซต์ Rmutl Arit Service บริการ สารสนเทศฯ เพื่อการประเมิน สมศ. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Rmutl Arit Service บริการ สารสนเทศฯ เพื่อการประเมิน สมศ.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือทางด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรับการตรวจประเมิน สมศ. ของมหาวิทยาลัย ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


ที่มาข่าว/ภาพ : Rmutl Arit Service มทร.ล้านนา 
https://www.facebook.com/RmutlAritService

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา