โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ประชุมวางแผนรองรับการใช้งาน IPv6 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ประชุมวางแผนรองรับการใช้งาน IPv6

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา กลุ่มงานระบบเครือข่าย นำโดยอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติรประชุมร่วมเกี่ยวกับการวางแผน ในการดำเนินงานทางด้านการจัดการ หมายเลขไอพีแอดเดรสของการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต (Internet Protocol version 6: IPv6) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้มีการใช้งานของ IPv6 ภายใน 3 ปี และเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบเครือข่าย ,กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194?hc_location=timelineออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา